Print

MAJLIS PENYERAHAN RUMAH WARISAN TERENGGANU, RUMAH HAJI SU, LOSONG TERENGGANU

Ditulis pada . di dalam Berita 2016

MAJLIS PENYERAHAN RUMAH WARISAN TERENGGANU, RUMAH HAJI SU, LOSONG TERENGGANU 6 APRIL 2016

Gambar penyerahan replika kunci Rumah Haji Su Kepada Pengarah Muzium Negeri Terengganu

PROJEK PEMULIHARAAN RUMAH WARISAN NEGERI,
RUMAH HJ. SU (RUMAH BUJANG BERPELEH BERKEMBAR TIGA DAN RUMAH LIMAS BELANDA)

Majlis Penyerahan Projek Pemuliharaan Rumah Warisan Negeri, Rumah Hj. Su (Rumah Bujang Berpeleh Berkembar Tiga dan Rumah Limas Belanda) telah diadakan pada 6 April 2016 bertempat di tapak projek. Projek tersebut telah diserahkan oleh Ir. Haji Che Kamaruddin bin Bahar, Timbalan Pengarah (Pembangunan), JKR Negeri Terengganu kepada Tuan Haji Mohd Yusof bin Abdullah, Pengarah Lembaga Muzium Negeri Terengganu.

Maklumat Projek:

Projek pemuliharaan ini melibatkan keluasan tapak seluas 4041.48 m2 bersamaan 0.9986 ekar terdiri daripada 3 lot iaitu lot 224, lot 1781 dan lot 1491 yang terletak di Losong Haji Su, Mukim Losong, Daerah Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman. Projek ini dimulakan pada bulan Jun 2014 dan telah berjaya disiapkan mengikut jadual.

Kerja-kerja konservasi rumah Haji Su (Rumah Bujang Berpeleh Berkembar Tiga dan Rumah Limas Belanda) melibatkan usaha-usaha konservasi seperti:

• Kerja-kerja pemuliharaan, membaik-pulih dan membina
semula struktur bangunan sedia ada.
• Kerja-kerja pembinaan struktur bangunan baru ( bangunan
penyediaan makanan, pondok pengawal dan baloh padi)
• Kerja-kerja landskap (keseluruhan tapak mengikut konsep
yang telah diluluskan oleh pihak muzium).

Kerja-kerja pembinaan ‘hardscape dan softscape’ pada keseluruhan kawasan bangunan asal dan baru serta kemudahan-kemudahan berkaitan seperti struktur pergola dan wakaf turut dilaksanakan.

Semoga usaha memulihara bangunan-bangunan yang mempunyai nilai estetika dan unik ini sentiasa dipulihara. Syabas dan tahniah kepada JKR atas inisiatif yang dilaksanakan.

Gambar oleh Encik Jalil bin Othman (Bahagian Fotografi LMNT)

SUMBER BERITA DARIPADA FACEBOOK JKR MALAYSIA