Print

Pengurusan Maklumat

Ditulis pada . di dalam Uncategorised

JUSTIFIKASI AKTIVITI

1.            PROGRAM : Pengurusan & Sumber Manusia

2.            MAKSUD              

3.            PROGRAM : Pengurusan Maklumat

4.            TUJUAN PROGRAM

Bahagian Pengurusan Maklumat ini dipertanggungjawab untuk mengurus, merancang, melaksana dan mengawalselia setiap projek-projek pembangunan ICT dan sebaran ilmuan media bermaklumat samada secara  massa mahupun berelektronik di Muzium Negeri Terengganu agar semua operasi berjalan lancar dan telus

5.            PENJELASAN PROGRAM

Program ini berperanan memberi perkhidmatan secara terus terhadap setiap pembangunan ICT dan media bermaklumat di Muzium Negeri Terengganu yang melibatkan beberapa aspek di bawah :-

  1. Merancang Pembangunan ICT jabatan
  2. Pelaksanaan Pembangunan ICT Jabatan
  3. Menyelenggara/membaikpulih perkakasan dan perisian ICT
  4. Mengemaskini Portal Lembaga Muzium Negeri Terengganu
  5. Perkhidmatan ICT Jabatan