Print

Keselamatan

Ditulis pada . di dalam Uncategorised

JUSTIFIKASI AKTIVITI

1.            AKTIVITI : Pengurusan & Sumber Manusia

2.            MAKSUD :

3.            PROGRAM : Keselamatan

4.            TUJUAN AKTIVITI

Bahagian ini merupakan bahagian yang mengendalikan sistem keselamatan keseluruhan dalam bangunan dan diluar kawasan  serta lain-lain tapak sejarah.Selari dengan perkembangan aktiviti yang dijalankan  dari masa ke semasa,peranan yang dimainkan semakin bertambah untuk memastikan keselamatan dalam keadaan terbaik dan terkawal.

5.            PERJELASAN AKTIVITI

  1. Bahagian Keselamatan ini terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan bangunan,artifak,pengunjung dan warga kerja diMuzium Negeri    Terengganu.Diantara bidang tugas-tugas yang dilaksana dan dijalankan oleh Bahagian Keselamatan ini termasuklah:-
  2. Mengadakan lawatan dan pemeriksaan di tapak sejarah dan Muzium Dearah.
  3. Menjalankan kerja-kerja membuka bilik resipotori bersama Bahagian Pendaftaran.
  4. Memastikan tahap keselamatan di dalam dan luar bangunan terjamin dengan membuat peneriksaan secara berkala.
  5. Selain itu,Bahagian keselamatan juga terbabit secara langsung dengan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh bahagian-bahagian lain di Muzium Negeri Terengganu.