Print

Pengurusan & Sumber Manusia

Ditulis pada . di dalam Uncategorised

MEMORANDUM PROGRAM

1.            PROGRAM : SEKTOR PENGURUSAN & SUMBER MANUSIA

2.            TUJUAN PROGRAM

Program ini bertujuan merancang, mengurus dan mengawal selia operasi sistem pentadbiran dan kewangan, teknologi maklumat, keselamatan, promosi dan pendaftaran koleksi muzium Terengganu.

3.            PENJELASAN PROGRAM

Pengurusan dan sumber manusia adalah kesinambungan kepada bahagian pentadbiran dan kewangan yang ada sebelum ini. Program ini diperluaskan lagi dengan kemasukan beberapa entiti lain dalam proses penstrukturan semula pengurusan muzium.

Pengurusan dan sumber manusia yang baru ini melibatkan bahagian dan aktiviti :

1. Aktiviti Pentadbiran dan Perkhidmatan

2. Aktiviti Pengurusan Maklumat

3. Aktiviti Kewangan

4. Aktiviti Keselamatan

Bahagian-bahagian yang mendokong pengurusan dan sumber manusia ini turut memainkan peranan penting dalam menyokong aktiviti program-program muzium keseluruhannya.