Print

Pendaftaran

Ditulis pada . di dalam Uncategorised

JUSTIFIKASI PROGRAM

1.            AKTIVITI : Pengurusan Muzium

2.            MAKSUD :              

3.            PROGRAM : Pendaftaran

4.            TUJUAN PROGRAM

Tujuan aktiviti adalah pengurusan mengenai koleksi yag dikumpul oleh Muzium.  Pengumpulan koleksi di Muzium dapat dilaksanakan melalui pelbagai kaedah perolehan mengikut keperluan dan kesesuaian yang terlibat dengan pengumpulan seperti pembelian, hadiah, pinjaman dan lain-lain.

5.            PENJELASAN PROGRAM

Menjalankan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan di dalam pengumpulan koleksi mengenai pengurusan koleksi iaitu mendaftar,  menyimpan, menombor, melabel tagging serta membuat pendokumentasian dan seterusnya mempamerkan.

Di samping itu, bahagian pendaftaran juga melindungi koleksi/artifak Muzium semaksima mungkin di dalam urusan pendaftaran (perekodan), pengangkutan, peminjaman, pembungkusan, penyimpanan dan insuran yang membabitkan peminjaman.

Melaksanakan kerja-kerja awal dalam proses mengumpul maklumat melalui perekodan dan pendokumentasian sebelum diambil proses pemulihan. Memastikan tanggungjawab fizikal diawasi iaitu koleksi direpositori dan kedudukan serta pembahagian kawasan perlu diberi perhatian dan peka tentang pergerakan koleksi.