Print

Maritim

Ditulis pada . di dalam Uncategorised

JUSTIFIKASI AKTIVITI

1.                   AKTIVITI : Pengurusan Muzium                                                                               

2.                   MAKSUD :              

3.                   PROGRAM : Maritim

4.                   TUJUAN PROGRAM

Bahagian ini bertanggungjawab dalam melaksanakan kerja-kerja penyelidikan, pemuliharaan dan dokumentasi, pengumpulan, penyimpanan dan mempamerkan segala bahan warisan negeri yang berkaitan dengan aktiviti perikanan dan pelayaran serta pengangkutan air di Negeri Terengganu.

5.                   PENJELASAN PROGRAM

Di bawah ini terdapat aktiviti yang mempunyai fungsi berlainan. Aktiviti itu ialah :-

  1. Pentadbiran Am
  2. Galeri Pameran – Perikanan dan Taman Laut
  3. Galeri Pameran – Pelayaran dan Perdagangan
  4. Repositori Maritim