Print

Etnologi

Ditulis pada . di dalam Uncategorised

JUSTIFIKASI AKTIVITI

1.            AKTIVITI : Pengurusan Muzium

2.            MAKSUD :              

3.            PROGRAM : Etnologi

4.            TUJUAN AKTIVITI

Aktiviti yang dijalankan oleh bahagian Etnologi ialah penyelidikan, dokumentasi, pengumpulan koleksi, penyebaran maklumat, penerbitan serta pendidikan kepada umum berkaitan kebudayaan dan kesenian serta warisan negeri, negara dan serantau bagi penduduk negeri Terengganu khasnya dan Malaysia amnya.

5.            PENJELASAN AKTIVITI

Muzium merupakan agensi  yang diamanahkan untuk memelihara warisan negara, maka Bahagian Etnologi bertanggungjawab terhadap penyelidikan, dokumentasi dan seterusnya pendidikan terhadap memelihara warisan kebudayaan serta kesenian yang berlaku di negeri Terengganu khasnya dan Malaysia amnya.

Menitikberatkan aktiviti penyelidikan dan pengumpulan bahan-bahan bermaklumat berkaitan sejarah kebudayaan masyarakat berbilang kaum dan juga etnik.  Segala bahan dan maklumat yang diperolehi akan dijadikan sebagai bahan  rujukan  jabatan kepada para penyelidik, pelajar pelbagai peringkat dan juga masyarakat berbilang kaum di Malaysia mahupun luar negara.