Print

Dasar Kualiti Jabatan

Ditulis pada . di dalam Uncategorised

 

"Kami kakitangan Lembaga Muzium Negeri Terengganu beriltizam melestari dan memantapkan Sistem Pengurusan Kualiti Lembaga Muzium Negeri Terengganu bagi memastikan tanggungjawab dan amanah dilaksanakan dengan sempurna melalui pengamalan budaya kerja berkualiti, inovatif, kreatif dan berterusan bagi memenuhi harapan pelanggan selari dengan MS ISO 901:2008".

Print

Sektor Pameran Dan Pendidikan

Ditulis pada . di dalam Uncategorised

Sektor Pameran

Sila klik pada imej carta untuk pembesaran (Zoom).