Print

Perpustakaan

Ditulis pada . di dalam Uncategorised

JUSTIFIKASI AKTIVITI

1.            PROGRAM : Pameran Dan Pendidikan

2.            MAKSUD :

3.            AKTIVITI : Perpustakaan

4.            TUJUAN PROGRAM

Bahagian Perpustakaan dipertanggungjawapkan untuk mengurus, merancang, melaksana dan mengawalselia setiap aktiviti berkaitan Perpustakaan dan sebaran ilmu serta maklumat secara massa di Muzium Negeri Terengganu.

5.            PENJELASAN PROGRAM

Proses kerja dan tanggungjawap bahagian Perpustakaan melibatkan tiga proses  (3P) :-

5.1.         Perolehan Bahan

Bahagian ini bertanggungjawab memanta dan mencari sumber bahan yang sesuai untuk dijadikan koleksi mengikut piawaian dan standard yang telah ditetapkan dan mendapatkan perolehan dengan cara pembelian.

5.2.         Penggunaan Bahan

Semua bahan yang diperolehi akan didaftarkan mengikut sistem dalam data maklumat berkaitan bahan dan dipamerkan dirak-rak untuk kegunaan jabatan, kakitangan dan penyelidik luar yang berkunjung ke perpustakaan bagi tujuan membuat kajian.

5.3.         Pemuliharaan Bahan

Bahan akan sentiasa dipantau bagi memastikan bentuk dan keadaan fizikalnya sentiasa berada dalam situasi baik. Proses pembaikan mengikut kerosakan dan jika teruk akan dihantar ke Bahagian Konservasi untuk rawatan secara intensif.