Print

Perhubungan dan Pemasaran

Ditulis pada . di dalam Uncategorised

JUSTIFIKASI AKTIVITI

1.            AKTIVITI : PAMERAN DAN PENDIDIKAN

2.            MAKSUD :

3.            PROGRAM : PERHUBUNGAN DAN PEMASARAN

4.            TUJUAN AKTIVITI

Bahagian ini bermatlamatkan kearah menjalinkan hubungan badab/agensi lain selain dapat mempromosi Muzium Negeri Terengganu ke seluruh pasaran global dengan aktiviti yang telah dirancang setiap tahun.

Selain itu aktiviti pameran/promosi juga dapat memberikan info / maklumat berkaitan program tahunan yang akan dijalankan pada tahun-tahun tertentu dan memberi maklumat kepada masyarakat agar mengenali akar budaya dan asal usul mereka.

5.            PENJELASAN AKTIVITI

Menitikberatkan aktiviti promosi secara berterusan dangan menggunakan pelbagai kaedah bertujuan untuk menarik lebih ramai pengunjung supaya mengunjungi Muzium Negeri Terengganu. Kaedah promosi melalui medai cetak dan media elektronik seperti penyediaan poster, ’flyers’ banner, bunting, billboard, facebook, laman web jabatan, blog, twitter dan sebagainya.