Print

Pendidikan

Ditulis pada . di dalam Uncategorised

JUSTIFIKASI AKTIVITI

1.            AKTIVITI : PAMERAN DAN PENDIDIKAN

2.            MAKSUD :

3.            PROGRAM : PENDIDIKAN

4.            TUJUAN AKTIVITI

Bahagian ini bertanggungjawab dalam memastikan peranan muzium sebagai intitusi pendidikan yang tidak formal melalui program-program yang telah dilaksana dan dapat  dilaksanakan.  Antara aktiviti, demonstrasi, bengkel, seminar, ceramah, pameran bergerak dan aktiviti-aktiviti yang menjuruskan kepada penyebaran maklumat dalam pelbagai disiplin.

5.            PENJELASAN AKTIVITI

Menitikberatkan aktiviti penyelidikan, pengumulan maklumat serta penyebaran melalui pelbagai bentuk demonstrasi, bengkel, seminar, ceramah, pameran bergerak dan aktiviti-aktiviti lain.  Bahagian juga bertanggungjawab dalam penerbitan buletin jabatan.