Print

Pameran dan Pendidikan

Ditulis pada . di dalam Uncategorised

MEMORANDUM PROGRAM

1.            PROGRAM : SEKTOR PAMERAN DAN PENDIDIKAN

2.            TUJUAN PROGRAM

Program ini bertujuan menyebarkan maklumat mengenai sejarah dan budaya Negeri Terengganu kepada pelawat tempatan dan luar disamping pelajar-pelajar yang merangkumi semua peringkat pendidikan. Penyebaran maklumat dengan cara mengadakan pelbagai pameran yang dirancang dalam satu-satu tahun samada pameran sementara, pameran bergerak atau pameran khas. Sektor ini bertanggungjawab merancang beberapa strategi penting melalui bahagian perhubungan dan pemasaran memperkenalkan peranan muzium kepada semua peringkat masyarakat dengan cara menyebarkan maklumat berbentuk brosur kepada agensi pelancongan, perhotelan dan sebagainya. Di samping itu beberapa program berkaitan muzium dirangka dan dipersembahkan kepada orang ramai.

Dalam bidang pendidikan pihak sektor telah merancang dan merangka beberapa program berbentuk pendidikan kepada pelajar-pelajar sekolah termasuk IPT seperti mengadakan ceramah. Dalam bidang perpustakaan, sektor ini akan memastikan semua buku perolehan mempunyai kaitan dengan bidang permuziuman supaya mudah dijadikan bahan rujukan kepada semua kakitangan muzium dan penyelidik.

3.            PENJELASAN PROGRAM

Sektor Pameran dan Pendidikan memain peranan penting dalam usaha memperkenal peranan muzium dan menyebar maklumat kepada masyarakat.

Sektor ini melibatkan beberapa bahagian:-

  1. Pameran
  2. Pendidikan
  3. Fotografi
  4. Perpustakaan
  5. Perhubungan dan Pemasaran

Semua bahagian yang tersebut ini memainkan peranan penting dalam usaha mencapai misi dan visi jabatan.