Print

Misi dan Visi Muzium

Ditulis pada . di dalam Uncategorised

Visi

Muzium Negeri Terengganu, sebagai Muzium Terbaik di Malaysia Menjelang 2020

Misi

Muzium Sebagai Pusat Pemuliharaan dan Rujukan Kearifan Tempatan Melalui Amalan Pemuziuman Yang Kreatif dan Inovatif Kepada Stakeholder dan Pelanggan.

Moto/Slogan 

"Pusat Pemuliharaan Dan Rujukan Kearifan Tempatan"