Print

Misi dan Visi Muzium

Ditulis pada . di dalam Uncategorised

Visi

  • Muzium Negeri Terengganu, sebagai Muzium Terbaik di Malaysia Menjelang 2020

Misi

  • Muzium Sebagai Pusat Pemuliharaan dan Rujukan Kearifan Tempatan Melalui Amalan Pemuziuman Yang Kreatif dan Inovatif Kepada Stakeholder dan Pelanggan.

Moto/Slogan

  • "Pusat Pemuliharaan Dan Rujukan Kearifan Tempatan"