Print

Pencapaian Piagam Pelanggan

Ditulis pada . di dalam Uncategorised

Pencapaian Piagam Pelanggan,
Sektor Khidmat Pengurusan

BIL OBJEKTIF SASARAN
BILANGAN UNIT
1

Memantau Semua Jawatan Kosong Yang Diluluskan oleh JPA Diisi Sepenuhnya

( APR & SEPT )

Kali / Tahun
2 Memastikan Jawatan Kenaikan Pangkat Yang Diluluskan Mengikut Waran, Dipenuhi

2

 ( APR & SEPT )

Kali / Tahun
3 Memastikan Stok / Aset Dibeli Secukupnya Di Semua Bahagian

4

( JAN, APR, JUL & OKT )

Kali / Tahun
4 Memastikan Semua Pegawai Dan Kakitangan Tetap/Sementara/Kontrak Mendapat Latihan Secukupnya

8 hari

Bergantung kepada kursus/latihan yang dipohon

Tahun
5. Memastikan Anggaran Belanjawan Tahunan Disiapkan Sebelum April 1 Kali / Tahun
6 Merancang Pembangunan ICT Jabatan

2

( JAN & DIS )

Kali / Tahun
7 Memastikan Bayaran Kepada Pembekal / Kontraktor Dibayar Dalam Tempoh Yang Digariskan 14 HARI Kali / Tahun
 
Lembaga Muzium Negeri Terengganu